Legenda k mapce: Plánovaná akce Plánovaná akce Probíhající akce Probíhající akce Dokončená akce Dokončená akce

Aktuálně

Studie rekonstrukce ulic Jungmannova a Halouzkova

  Situační nákres (pdf, 7,3 MB)
  Prezentace studie (pdf, 36,7 MB)

Studie rekonstrukce ulic Jungmannova a Halouzkova

Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí

  Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově 10.2020 (pdf, 38,8 MB)

Stav po regeneraci

Sídliště Pod Květnicí - nový stav

 

Stav před regenerací

Sídliště Pod Květnicí - původní stav

Investujeme, budujeme a zvelebujeme město Tišnov

Jiří Dospíšil

Každoročně se v našem městě děje mnoho nového, realizují se investiční akce, opravuje se, projektuje se. Často narážíme na různé dopravní komplikace a stavební ruch s tím související, v průběhu realizace akcí a oprav řešíme spoustu problémů. Snažíme se vše svědomitě řešit především s důrazem na to, aby případné negativní dopady na obyvatele města byly minimální. Dobře si uvědomuji, že i přesto jste možná právě Vy nějak obtěžováni nebo jinak omezeni těmito komplikacemi. Děkuji vám proto za trpělivost, kterou přispíváte ke zdárnému průběhu všech těchto akcí. Vážím si toho, že si nestěžujete, nelamentujete a naopak různá omezení statečně snášíte. Vždyť po jejich realizaci budeme společně odměněni – zlepšením veřejného prostoru, interiérů budov, rozšířením nabídky veřejných služeb, vznikem nových prostor určených k trávení volného času nebo zvýšením dopravního komfortu.

Současně mne těší, že se zajímáte o dění ve městě a žádáte informace. Dlouhodobě je nalézáte na webu nebo Facebook profilu města. Od roku 2017 Vás informujeme o aktuálním dění také prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Nový web ProměnyTišnova.cz je dalším krokem směrem k vaší lepší informovanosti. Přináší rychlý a podrobný přehled o nedávných investičních akcích a opravách dokončených, právě probíhajících i těch, které se mají realizovat v nejbližším období. Jeho unikátnost spatřuji v tom, že jako obyvatelé města budete mít v tomto ohledu přístup ke stejným informacím, které mají k dispozici úředníci či zastupitelé.

Věřím, že tento rozšířený pohled na proměny Tišnova přivítáte a pomůže vám lépe se zorientovat v tom, co město realizuje a plánuje.


Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Investiční výhled

Plán investičních akcí a větších oprav je v současné době zpracován s výhledem do roku 2027. Jeho podoba a obsah se může ale měnit vlivem různých okolností – mimořádnými stavy, změnou priorit, příp. získáním nebo zamítnutím dotací, atp.

Aktuální podobu investičního výhledu si můžete stáhnout zde: Investiční výhled na r. 2025 až 2027 (pdf, 70 kB)

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
(architektonicko-urbanistická soutěž o návrh)

V roce 2019 město Tišnov dokončilo přípravy architektonicko-urbanistické soutěže na Revitalizaci náměstí Míru. Oslovilo PhDr.Markétu Pražanovou, která má s organizací soutěží velké zkušenosti, aby se ujala koordinace připravované akce v roli sekretáře soutěže. Po zdárném dokončení veškerých příprav byla v září 2019 vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž. Termín pro odevzdání návrhů skončil v lednu 2020 a vše vyvrcholilo zasedáním hodnotící poroty - to se uskutečnilo 16. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti tišnovské radnice. Předmětem jednání bylo posouzení 15 soutěžních návrhů, jejich písemné ohodnocení a nakonec rozhodnutí o udělení cen a odměn. Řádní závislí členové poroty byli zastoupeni starostou města Jiřím Dospíšilem a 1. místostarostou Karlem Součkem. Za nezávislé členy poroty byli zvoleni prof. Ing. arch. Pelčák, jako předseda poroty, dále Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Petr Todorov.

S výsledky soutěže i jednotlivými pracemi včetně komentářů k nim se můžete seznámit na webu http://soutez-o-navrh.cz/tisnov2019/, jednotlivé soutěžní práce nabízíme i zde ke stažení a prostudování:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Budoucnost města Tišnova očima dětí, žáků a studentů

Současně s přípravou Strategického plánu pro město Tišnov pro roky 2021-25 probíhal na tišnovských školách literárně-výtvarný projekt s názvem Budoucnost města Tišnova očima dětí, žáků a studentů. Malá část dětských prací byla zpracována do tištěné přílohy Strategického plánu 2021-25. Všechny výtvarné práce dětí budou představeny veřejnosti na velké výstavě, která se uskuteční v rámci tišnovských Svatováclavských hodů 2019. A zde si můžete přečíst slohové práce žáků ZŠ Smíškova a studentů Gymnázia Tišnov – sekunda a tercie. Dozvíte se jistě mnoho zajímavých podnětů a postřehů a především budete vědět, co se mladým v Tišnově líbí i nelíbí a co by chtěli změnit.

Děkujeme všem dětem z mateřských škol, žákům základních škol a studentům gymnázia, a samozřejmě i jejich pedagogům, že se do tohoto kreativního projektu v tak hojném počtu zapojili.

Budoucnost města Tišnova očima dětí, žáků a studentů

Proměny města Tišnova

Zajímáte se o změny v Tišnově a jste zvědaví, jak územní studie a připravované projekty ovlivní v nejbližších letech celkový vzhled města? Potom si můžete právě zde stáhnout a prohlédnout projekty a studie, které byly 20.června 2018 veřejně prezentovány v prostorách Kina Svratka na akci nazvané  PROMĚNY MĚSTA TIŠNOVA. Tyto panely je také možné vidět  ve vstupním prostoru tišnovské sokolovny, kde jsou od 21.června vystaveny pro veřejnost. 

Proměny Města Tišnova

Kontakty

Mgr. Jana Daněčková
vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
tel.: 549 439 830
jana.daneckova@tisnov.cz

Ing. Miroslava Vyhňáková
vedoucí Odboru investic a projektové podpory
tel.: 549 439 816
miroslava.vyhnakova@tisnov.cz